Diagnozowanie z języka

Diagnozowanie z języka jest jednym z najważniejszych elementów diagnostyki w medycynie chińskiej, ale nie tylko – ocena stanu zdrowia na podstawie wyglądu języka stanowi często cenne uzupełnienie uznanych metod diagnostycznych medycyny akademickiej.
Diagnoza z języka pozwala na potwierdzenie obrazu klinicznego uzyskanego innymi metodami oraz umożliwia holistyczne (czyli uwzględniające wszelkie aspekty) podejście do człowieka.

Język człowieka podlega nieustannym zmianom. Odzwierciedla każdą zmianę w organizmie oraz pokazuje wpływ środowiska na jego stan. Wygląd języka pozwala ocenić jakość funkcjonowania naszych narządów wewnętrznych. Jest lustrem naszych wnętrzności.

Umów się na wizytę

Facebook